กรมการขนส่งทางบก แนะเจ้าของรถจองหมายเลขทะเบียนผ่านออนไลน์

กรมการขนส่งสินค้า รถ 6 ล้อ รถกะบะ รถ 10 ล้อทางบก แนะเจ้าของรถสามารถจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของกรุงเทพมหานครด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเตอร์เนทที่เวบไซท์ www.tabienrod.com สะดวก ไม่ต้องเสียค่าจอง ทำได้โดยง่าย ไม่จำเป็นต้องติดต่อผ่านบุคคลภายนอก
พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งสินค้า รถ 6 ล้อ รถกะบะ รถ 10 ล้อทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งสินค้า รถ 6 ล้อ รถกะบะ รถ 10 ล้อทางบกเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ เช่น การส่งเสริมความรู้ในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องแก่เยาวชน ผ่านโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ และการให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยจัดสรรเป็นเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ผู้ร่วมประมูลจึงมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ต้องการหมายเลขทะเบียนรถนอกเหนือจากหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย 301 หมายเลขที่นำออกประมูล ปัจจุบันกรมการขนส่งสินค้า รถ 6 ล้อ รถกะบะ รถ 10 ล้อทางบกเปิดให้สามารถจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของกรุงเทพมหานครผ่านระบบอินเตอร์เนททางเวบไซท์ www.tabienrod.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยเปิดให้จองหมายเลขทะเบียนรถทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ รถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู, รถตู้ และรถกระบะบรรทุก ในวันและเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่ 10.00-16.00 น. ทั้งนี้ การจองหมายเลขทะเบียนรถทางระบบอินเตอร์เนทเปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ที่เข้าระบบและกรอกข้อมูลสำเร็จก่อนและสามารถทราบผลการจองได้ทันที ช่วยลดขั้นตอนให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมการขนส่งสินค้า รถ 6 ล้อ รถกะบะ รถ 10 ล้อทางบก สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อผ่านบุคคลภายนอก และไม่มีค่าใช้จ่ายในการจองแต่อย่างใด
สำหรับขั้นตอนการจองทะเบียนรถนั้นจะต้องกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนการค้าของเจ้าของรถ เลขแชสซีส์รถ และระบุเลขทะเบียนรถที่ต้องการ ตามที่ระบุในตารางการเปิดจองหมายเลขทะเบียนรถของแต่ละวัน ซึ่งหมายเลขบัตรประชาชน 1 คน สามารถจองได้เพียง 1 หมายเลข และคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 IP Address) สามารถจองได้เลขเดียวในวันนั้นๆ เมื่อจองเลขทะเบียนที่ต้องการได้แล้วต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยหมายเลขทะเบียนที่จองได้จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ กรณีที่จองได้แล้วและเปลี่ยนใจไม่นำรถไปจดทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะต้องรอให้พ้นระยะเวลาหลังจากจองครั้งแรกไปแล้ว 3 เดือน จึงจะสามารถนำข้อมูลรถคันเดิมไปจองเลขทะเบียนใหม่ได้เมื่อนำรถมาจดทะเบียนให้แจ้งหมายเลขที่จองได้กับเจ้าหน้าที่และดำเนินการจดทะเบียนตามขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาภายใน 1 วัน โดยจะสามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันทีกรณีที่หลักฐานครบถ้วน ทั้งนี้ การจองหมายเลขทะเบียนรถที่ถูกใจทำได้โดยง่ายดายเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอง จึงไม่จำเป็นต้องติดต่อบุคคลภายนอกให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด สำหรับรถจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร เพียงแค่ศึกษาขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการจองหมายเลขทะเบียนรถ รวมถึงตารางเปิดรับจองเลขในแต่ละวันได้ที่เวบไซท์ www.tabienrod.com สำหรับต่างจังหวัดติดต่อสอบถามสำนักงานขนส่งสินค้า รถ 6 ล้อ รถกะบะ รถ 10 ล้อจังหวัด หรือ Call Center 1584