คมนาคม แจงปมเสนอข่าวสัญญาณ GPS รถตู้ 11 ศพถูกตัด เป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่

วันที่ 19 ส.ค.62 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ชี้แจงเกี่ยวกับการเสนอข่าวคลาดเคลื่อน กรณีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารเช่าเหมารับแรงงานต่างด้าว ที่เกิดเหตุเวลาเวลาประมาณ 04.08 น. ว่าพบการตัด  GPS ไม่เป็นความจริง

จากการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่ง จ.สระแก้ว พบว่า รถตู้เช่าเหมาคันเกิด มีการส่งข้อมูลต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นทางโดยไม่พบการตัดสัญญาณ GPS โดยความเร็วก่อนเกิดเหตุ คือ เวลา 04.08.33 น. ความเร็ว 85 กม./ชม. ส่วนความเร็วในระหว่างขับขี่ เวลา 04.08.31 น. ความเร็ว 85 กม./ชม. เวลา 04.07.35  น. ความเร็ว 70 กม./ชม.

ขณะที่รถบรรทุกพ่วง ความเร็วก่อนเกิดเหตุ คือ ความเร็ว 48 กม./ชม. เวลา 04.06.39  น. ความเร็ว 44 กม./ชม. และ เวลา 04.04.39 น. ความเร็ว 37 กม./ชม. ไม่พบการตัดสัญญาณ GPS

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า พื้นที่เกิดเหตุมีป้ายแจ้งเตือนใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเส้นทาง

สำหรับการเสนอข่าวคลาดเคลื่อนน่าจะเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้กำชับให้กรมการขนส่งทางบก ซักซ้อมและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามข่าวสารและการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน โดยเฉพาะการรายงานข้อมูลการคาดเดาหรือการสันนิษฐานที่ยังไม่ชัดแจ้ง หรือไม่มีการตรวจพิสูจน์ที่ชัดเจน ต้องตรวจสอบอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นายจิรุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะและพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวน ห้ามเรียกค่าโดยสารเกินอัตรา สภาพรถต้องพร้อม มีความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนน ต้องไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ ขับรถไม่เกินชั่วโมง หากพบฝ่าฝืนลงโทษหนักทุกกรณี และหากพบมีการใช้อุปกรณ์ตัดสัญญาณทำให้ข้อมูลพิกัดตำแหน่งเคลื่อนที่ของรถไม่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์ฯ GPS ได้ จะแจ้งความดำเนินคดี ทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการ กรณีที่พบว่าผู้ประกอบการขนส่งรายใดมีพฤติกรรมรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งทันที